TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.21-230523-0002
  • - Về việc: Thực hiện, trợ cấp xã hội hàng tháng, Đối tượng Người khuyết tật
  • TRƯƠNG THỊ XĂN
  • - Ngày có kết quả: 02/06/2023 10:50:53
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 02/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 02/06/2023 11:24:42