TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.21-230531-0003
  • - Về việc: Thực hiện, trợ cấp xã hội hàng tháng, (TE dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cn tại thôn ĐBKK)
  • BÀN NGỌC THƯ
  • - Ngày có kết quả: 15/06/2023 16:19:38
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 16/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 16/06/2023 07:58:31