TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.25-230428-0005
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
  • LÝ ĐẠT HÔN
  • - Ngày nộp: 28/04/2023 17:09:15
  • - Ngày có kết quả: 04/05/2023 09:41:29
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 04/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 04/05/2023 09:42:11