TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.28-230412-0001
  • - Về việc: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
  • LÃ VĂN TẦN

  • Nông Thị Đoan
    Dừng xử lý, Lý do: Đối tượng đã chết