TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.38-230511-0002
  • - Về việc: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
  • HOÀNG THỊ THỈNH
  • - Ngày có kết quả: 11/05/2023 10:21:12
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 11/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 11/05/2023 10:21:56