TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.41-230509-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • NÔNG THỊ MÙI
  • - Ngày nộp: 09/05/2023 14:52:39
    Dừng xử lý. Lý do: Lý do khác