TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.41-230511-0003
  • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
  • HOÀNG ĐỨC DANH
  • - Ngày có kết quả: 11/05/2023 17:27:49
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 11/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 11/05/2023 17:30:38