TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC < Số HS > gửi về tổng đài 8188
Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.26.32-230531-0005
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • SÙNG THI CU
  • - Ngày có kết quả: 31/05/2023 15:43:36
    Hồ sơ H63.26.32-230531-0005 đã trả kết quả tại UBND Xã Nậm Khắt
  • - Ngày trả kết quả: 31/05/2023 15:49:02