TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.26-230420-0001
  • - Về việc: Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Hà Phúc Trình
  • HÀ PHÚC TRÌNH
  • - Ngày có kết quả: 04/05/2023 13:57:46
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 05/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 05/05/2023 07:34:00