TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.27-230529-0006
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai tử
  • HOÀNG VĂN THÌN
  • - Ngày nộp: 29/05/2023 16:08:03
  • - Ngày có kết quả: 04/07/2024 14:24:52
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 04/07/2024
  • - Ngày trả kết quả: 04/07/2024 16:12:22