TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.28.33-230516-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai tử
  • NGUYỄN VĂN PHÚC
  • - Ngày nộp: 16/05/2023 08:55:57
  • - Ngày có kết quả: 16/05/2023 09:21:23
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 16/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 16/05/2023 09:23:39