TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.22-230511-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • HÀ THỊ MY
  • - Ngày nộp: 11/05/2023 09:44:33
  • - Ngày có kết quả: 14/05/2023 18:39:08
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 22/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 22/05/2023 14:00:17