TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.25-230510-0004
(Nộp online)
  • - Về việc: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, (trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn)
  • GIÀNG THỊ SẠCH
  • - Ngày nộp: 10/05/2023 14:53:58
  • - Ngày có kết quả: 31/05/2023 14:13:06
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 31/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 31/05/2023 14:42:08