TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.31-230517-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
  • TRIỆU THỊ MẤY
  • - Ngày nộp: 17/05/2023 13:52:35
  • - Ngày có kết quả: 17/05/2023 13:56:33
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 18/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 18/05/2023 09:06:44