TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.31-230529-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
  • HOÀNG MINH KHÁNH
  • - Ngày nộp: 29/05/2023 14:33:36
  • - Ngày có kết quả: 29/05/2023 14:38:36
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 29/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 29/05/2023 15:12:06