TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.37-230505-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký kết hôn
  • VÀNG A CÂU
  • - Ngày nộp: 05/05/2023 09:59:51
  • - Ngày có kết quả: 05/05/2023 10:05:36
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 05/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 05/05/2023 10:06:43