TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.29.42-230531-0002
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký kết hôn
  • HÀ MINH QUANG
  • - Ngày nộp: 31/05/2023 09:36:49
  • - Ngày có kết quả: 31/05/2023 10:36:41
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 31/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 31/05/2023 10:45:20