TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.21-230419-0003
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai tử
  • ĐỖ HUY HOÀNG
  • - Ngày nộp: 19/04/2023 10:40:39
  • - Ngày có kết quả: 20/04/2023 11:49:58
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 05/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 05/05/2023 15:47:42