TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.23-230522-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • MAI THI MƯƠI
  • - Ngày nộp: 22/05/2023 16:46:40
  • - Ngày có kết quả: 22/05/2023 16:52:29
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 22/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 22/05/2023 17:00:12