TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.23-230531-0003
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • TRIEU TON KHE
  • - Ngày nộp: 31/05/2023 17:08:50
  • - Ngày có kết quả: 31/05/2023 17:56:44
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 05/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 05/06/2023 10:08:09