TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.25-230421-0004
(Nộp online)
  • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • NGUYỄN THANH SƠN
  • - Ngày nộp: 21/04/2023 18:19:32
  • - Ngày có kết quả: 24/04/2023 10:27:55
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 12/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 12/05/2023 10:31:26