TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.30-230522-0001
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký khai sinh
  • HẢNG THỊ DỞ
  • - Ngày nộp: 22/05/2023 08:28:59
  • - Ngày có kết quả: 22/05/2023 09:45:06
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 25/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 25/05/2023 09:38:51