TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.38-230504-0003
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
  • NGUYỄN THỊ THU
  • - Ngày nộp: 04/05/2023 16:02:12
  • - Ngày có kết quả: 05/05/2023 08:08:42
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 05/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 05/05/2023 08:18:16