TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.30.43-230519-0001
  • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
  • TRẦN VĂN DUY
  • - Ngày có kết quả: 19/05/2023 15:01:13
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 19/07/2023
  • - Ngày trả kết quả: 19/07/2023 10:38:06