DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� Th�����ng B���ng La
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.42-230531-0003 1 ĐỖ THỊ HUYỀN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:32:23 01/06/2023 10:32:23 Đã trả kết quả
2 H63.29.42-230515-0001 1 VŨ CÔNG DŨNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:35:06 14/06/2023 09:35:06 Đã trả kết quả
3 H63.29.42-230531-0002 1 HÀ MINH QUANG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 10:15:22 01/06/2023 10:15:22 Đã trả kết quả
4 H63.29.42-230531-0001 1 VI THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:52:52 01/06/2023 08:52:52 Đã trả kết quả