DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Lương Thịnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.30-230504-0001 1 ĐINH HỮU NGHỊ Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 04/05/2023 13:28:38 06/07/2023 13:30:00 Đang xử lý