DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� L����ng Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.30-230504-0001 1 ĐINH HỮU NGHỊ Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã 04/05/2023 13:28:38 06/07/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.28.30-230531-0003 1 HÀ THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:18:55 01/06/2023 09:18:55 Đã trả kết quả
3 H63.28.30-230530-0001 1 NGUYỄN THỊ ĐỊNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:17:58 29/06/2023 10:17:58 Đã trả kết quả
4 H63.28.30-230531-0005 1 TRIỆU ĐÌNH CHÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:22:28 01/06/2023 09:22:28 Đã trả kết quả
5 H63.28.30-230531-0001 1 DƯƠNG BẢO KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:13:41 01/06/2023 09:13:41 Đã trả kết quả
6 H63.28.30-230531-0002 1 DƯƠNG ĐỨC LỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:16:56 01/06/2023 09:16:56 Đã trả kết quả
7 H63.28.30-230531-0004 1 HÀ KIM ĐIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:20:45 01/06/2023 09:20:45 Đã trả kết quả