DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Minh An
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.30-230504-0005 1 LÝ THỊ ĐÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:13:38 05/06/2023 16:13:38 Đã trả kết quả
2 H63.29.30-230531-0001 1 TRIỆU SINH THANH TUẤN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:37:00 01/06/2023 09:37:00 Đã trả kết quả