DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Nga Quán
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.33-230531-0002 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:48:01 05/06/2023 14:48:01 Đã trả kết quả
2 H63.28.33-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 11:35:56 30/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả