DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Y��n Th���ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.41-230522-0001 1 HOÀNG THỊ SỢI Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 22/05/2023 16:54:32 26/06/2023 16:54:32 Đã trả kết quả
2 H63.25.41-230531-0001 1 HOÀNG TIẾN DŨNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:43:19 01/06/2023 16:43:19 Đã trả kết quả
3 H63.25.41-230531-0002 1 HOÀNG THỊ HẠ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 17:27:00 05/06/2023 17:27:00 Đã trả kết quả