KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 06 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
358
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
346
Hoàn thành
346
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
123
Đang xử lý
27
Bổ sung
0
Từ chối
4
Quá hạn
0
Trả kết quả
95
Hoàn thành
92
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
155
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
159
Hoàn thành
159
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
160
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
158
Hoàn thành
158
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
84
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
77
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
192
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
195
Hoàn thành
194
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
27
Tiếp nhận
79
Đang xử lý
15
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
92
Hoàn thành
92
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
95
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
86
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
288
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
278
Hoàn thành
282
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
31
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
44
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
234
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
231
Hoàn thành
231
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
213
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
212
Hoàn thành
212
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
55
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
70
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
68
Hoàn thành
69
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
301
Đang xử lý
22
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
299
Hoàn thành
299
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
77
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
81
Hoàn thành
81
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
47
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
84
Hoàn thành
87
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
459
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
463
Hoàn thành
465
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
35
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
346
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
346
Hoàn thành
347
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
97
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
105
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
53
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
51
Hoàn thành
51
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
277
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
277
Hoàn thành
276
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
88
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
84
Hoàn thành
84
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
409
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
406
Hoàn thành
406
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
50
Hoàn thành
50
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
343
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
343
Hoàn thành
343
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
12
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
168
Đang xử lý
36
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
132
Hoàn thành
132
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
667
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
667
Hoàn thành
667
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
722
Đang xử lý
51
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
673
Hoàn thành
673
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2154
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2152
Hoàn thành
2152
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
92
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
92
Hoàn thành
92
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
63
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
83
Hoàn thành
83
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
19
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
13
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
80
Hoàn thành
80
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
94
Đang xử lý
88
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
92
Hoàn thành
92
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
16
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
142
Đang xử lý
25
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
131
Hoàn thành
131
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
17
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
36
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
40
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
48
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
110
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
110
Hoàn thành
110
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
184
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
185
Hoàn thành
185
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
97
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
98
Hoàn thành
95
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
50
Hoàn thành
49
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
16
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
29
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
103
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
103
Hoàn thành
103
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
144
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
144
Hoàn thành
151
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
79
Đang xử lý
21
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
71
Hoàn thành
63
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
18
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
89
Hoàn thành
89
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
62
Hoàn thành
4
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
35
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
191
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
191
Hoàn thành
190
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
16
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
274
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
274
Hoàn thành
274
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
134
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
132
Hoàn thành
132
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
137
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
137
Hoàn thành
137
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
10
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
70
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
65
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
95
Đang xử lý
8
Bổ sung
2
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
104
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
23
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
36
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
22
Tiếp nhận
221
Đang xử lý
37
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
219
Hoàn thành
226
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
3
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
33
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
52
Hoàn thành
52
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
42
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
102
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
101
Hoàn thành
100
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
22
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
862
Đang xử lý
113
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
864
Hoàn thành
864
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
43
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
23
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
28
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
34
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
26
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
34
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
124
Đang xử lý
23
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
127
Hoàn thành
127
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
380
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
379
Hoàn thành
379
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
133
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
144
Hoàn thành
150
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
5
Bổ sung
2
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
24
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
313
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
313
Hoàn thành
315
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
49
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
269
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
265
Hoàn thành
271
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
52
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
52
Hoàn thành
52
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
23
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
152
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
152
Hoàn thành
137
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
674
Đang xử lý
22
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
652
Hoàn thành
652
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
99
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
99
Hoàn thành
111
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
15
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
139
Đang xử lý
7
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
139
Hoàn thành
139
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
12
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
18
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
206
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
205
Hoàn thành
579
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
262
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
250
Hoàn thành
335
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
69
Hoàn thành
69
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
67
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
64
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
40
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
154
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
154
Hoàn thành
63
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
5
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
123
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
123
Hoàn thành
123
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
471
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
471
Hoàn thành
456
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
101
Đang xử lý
18
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
89
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
20
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Thác Bà Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
233
Đang xử lý
17
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
232
Hoàn thành
230
3 UBND Thị trấn Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
457
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
457
Hoàn thành
448
4 UBND Xã Bạch Hà Tồn đầu kỳ
0