KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 09 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
265
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
269
Hoàn thành
258
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
4
Quá hạn
0
Trả kết quả
92
Hoàn thành
92
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
220
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
219
Hoàn thành
218
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
548
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
548
Hoàn thành
549
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
295
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
296
Hoàn thành
296
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
64
Hoàn thành
62
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
285
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
280
Hoàn thành
281
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
250
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
252
Hoàn thành
209
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
239
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
239
Hoàn thành
239
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
190
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
183
Hoàn thành
183
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
637
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
637
Hoàn thành
637
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
201
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
194
Hoàn thành
194
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
502
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
490
Hoàn thành
468
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
240
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
238
Hoàn thành
239
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
177
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
171
Hoàn thành
171
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
113
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
105
Hoàn thành
106
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
260
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
259
Hoàn thành
260
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
107
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
102
Hoàn thành
103
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
444
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
443
Hoàn thành
443
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
388
Đang xử lý
26
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
1
Trả kết quả
365
Hoàn thành
368
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
165
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
165
Hoàn thành
167
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
260
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
260
Hoàn thành
251
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
127
Đang xử lý
37
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
91
Hoàn thành
91
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
144
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
150
Hoàn thành
150
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
72
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
206
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
206
Hoàn thành
206
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
299
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
299
Hoàn thành
299
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
82
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
82
Hoàn thành
82
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
380
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
377
Hoàn thành
377
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
593
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
593
Hoàn thành
593
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
546
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
546
Hoàn thành
541
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
524
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
524
Hoàn thành
524
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
6
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
121
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
121
Hoàn thành
121
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
196
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
203
Hoàn thành
203
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
58
Tiếp nhận
124
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
182
Hoàn thành
182
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
67
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
167
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
175
Hoàn thành
175
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
41
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
54
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
24
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
54
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
84
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
84
Hoàn thành
84
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
170
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
172
Hoàn thành
170
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
63
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
103
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
81
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
81
Hoàn thành
83
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
62
Hoàn thành
65
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
181
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
196
Hoàn thành
193
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
132
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
137
Hoàn thành
137
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
59
Hoàn thành
59
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
47
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
97
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
97
Hoàn thành
97
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
143
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
143
Hoàn thành
143
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
121
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
121
Hoàn thành
121
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
150
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
145
Hoàn thành
145
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
61
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
41
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
26
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
24
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
43
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
33
Tiếp nhận
63
Đang xử lý
36
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
58
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
1
Bổ sung
2
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
233
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
223
Hoàn thành
223
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
23
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
41
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
33
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
267
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
265
Hoàn thành
265
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
326
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
327
Hoàn thành
327
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
139
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
136
Hoàn thành
136
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
32
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
225
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
224
Hoàn thành
224
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
83
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
81
Hoàn thành
81
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
149
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
151
Hoàn thành
141
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
55
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
38
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
158
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
157
Hoàn thành
17
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
367
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
374
Hoàn thành
374
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
104
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
104
Hoàn thành
104
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
75
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
88
Hoàn thành
88
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
20
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
976
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
979
Hoàn thành
691
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
275
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
276
Hoàn thành
276
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
61
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
61
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
23
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
186
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
186
Hoàn thành
184
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
54
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
54
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
601
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
601
Hoàn thành
601
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
140
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
137
Hoàn thành
137
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
138
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
138
Hoàn thành
135
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Thác Bà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
102
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
102
Hoàn thành
104
3 UBND Thị trấn Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
216
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
214
Hoàn thành
214
4 UBND Xã Bạch Hà Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
129
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
130
Hoàn thành
132
5 UBND Xã Bảo Ái Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
329
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
328
Hoàn thành
327
6 UBND Xã Cảm Nhân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
741
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
741
Hoàn thành
742
7 UBND Xã Cảm Ân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
105
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
105
Hoàn thành
104
8 UBND Xã Hán Đà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
T