KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
142
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
142
Hoàn thành
142
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
91
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
11
Quá hạn
0
Trả kết quả
82
Hoàn thành
82
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
121
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
127
Hoàn thành
127
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
102
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
101
Hoàn thành
101
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
24
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
93
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
95
Hoàn thành
96
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
30
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
48
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
50
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
32
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
93
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
92
Hoàn thành
93
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
63
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
59
Hoàn thành
61
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
377
Đang xử lý
26
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
376
Hoàn thành
366
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
15
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
59
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
136
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
130
Hoàn thành
129
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
47
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
69
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
65
Hoàn thành
58
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
63
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
68
Hoàn thành
69
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
40
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
72
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
1
Trả kết quả
61
Hoàn thành
62
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
53
Hoàn thành
53
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
19
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
77
Hoàn thành
82
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
26 Văn thư huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
74
Hoàn thành
71
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
143
Đang xử lý
23
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
125
Hoàn thành
125
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
30
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
53
Hoàn thành
53
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
87
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
50
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
75
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
81
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
19
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
98
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
98
Hoàn thành
98
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
62
Hoàn thành
62
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
68
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
67
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
16 Văn thư huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
81
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
81
Hoàn thành
81
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
137
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
137
Hoàn thành
137
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
32
Tiếp nhận
92
Đang xử lý
37
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
123
Hoàn thành
123
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
48
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
58
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
135
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
135
Hoàn thành
134
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
46
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
40
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
53
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
53
Hoàn thành
53
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
110
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
110
Hoàn thành
108
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
108
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
108
Hoàn thành
108
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
86
14 Văn thư huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
183
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
183
Hoàn thành
182
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
103
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
97
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
93
Đang xử lý
13
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
83
Hoàn thành
82
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
35
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
35
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
105
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
102
Hoàn thành
97
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
90
Đang xử lý
7
Bổ sung
1
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
89
Hoàn thành
89
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
108
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
114
Hoàn thành
112
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
103
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
101
Hoàn thành
104
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
72
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
71
Hoàn thành
68
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
57
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
39
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
65
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
62
Hoàn thành
63
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
70
Đang xử lý
22
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
68
Hoàn thành
53
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
84
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
82
Hoàn thành
75
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
61
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
61
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
93
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
95
Hoàn thành
95
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
48
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
49
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
44
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
87
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
16
Tiếp nhận
85
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
99
Hoàn thành
105
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
19
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
17
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
93
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
23
Tiếp nhận
87
Đang xử lý
19
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
110
Hoàn thành
110
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
31
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
31
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
12
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
19
Bổ sung
0
Từ chối
7
Quá hạn
0
Trả kết quả
54
Hoàn thành
43
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
22
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
17
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
38
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
24
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
26
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
26
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
61
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
201
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
210
Hoàn thành
207
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
70
Đang xử lý
13
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
64
Hoàn thành
64
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
201
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
202
Hoàn thành
195
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
42
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
100
Đang xử lý
31
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
103
Hoàn thành
83
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
59
Hoàn thành
50
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
51
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
46
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
39
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
47
Hoàn thành
49
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
103
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
103
Hoàn thành
90
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
103
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
103
Hoàn thành
102
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
95
Đang xử lý
5
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
95
Hoàn thành
94
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
14
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
13
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
2
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
47
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
107
Đang xử lý
13
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
106
Hoàn thành
292
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
95
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
97
Hoàn thành
96
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
30
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
79
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
80
Hoàn thành
71
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
18
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
42
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
9
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
126
Đang xử lý
3
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
126
Hoàn thành
126
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
40
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
130
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
130
Hoàn thành
127
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
58
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
58
Hoàn thành
46
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
49
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 Trường THCS Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
3