Công khai kết quả đánh giá hài lòng

TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN RẤT HÀI LÒNG HÀI LÒNG KHÔNG HÀI LÒNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TT Đỗ Thị Tuyết Vân Rất hài lòng
127
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Tuyết Vân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP An Thị Lan Anh Rất hài lòng
50
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TestTaiIgate Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ CÔNG THƯƠNG Bùi Nhật Lệ Rất hài lòng
11396
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cán bộ test Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thu Phương Rất hài lòng
4089
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Hà Thị Vân Rất hài lòng
159
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Kiều Trọng Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Huệ Rất hài lòng
9658
Hài lòng
6
Không hài lòng
0
Trịnh Xuân Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
test_tai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Một cửa Sở GD & ĐT Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Thị Thu Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Kim Thanh Rất hài lòng
462
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị Hương Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Vũ Trang Nhung Rất hài lòng
178
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Nguyễn Thị Phương Thu Rất hài lòng
1405
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Tuyết Nhung Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Khánh Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Thị Thu Rất hài lòng
203
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH Hoàng Ngọc Tuyển Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Một cửa trung tâm dịch vụ việc làm Lục Yên Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Một cửa trung tâm dịch vụ việc làm Nghĩa Lộ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Một cửa trung tâm dịch vụ việc làm Yên Bái Rất hài lòng
62
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Liên Rất hài lòng
532
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Nguyễn Xuân Thao Rất hài lòng
298
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ NỘI VỤ Hoàng Thị Bích Nguyệt Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Giang Lam Rất hài lòng
1471
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hải Dần Rất hài lòng
445
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ TÀI CHÍNH Bùi Thị Huyền Thúy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Thị Hồng Nhung Rất hài lòng
102
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT Nguyễn Thị Thanh Rất hài lòng
602
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
test app Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ TƯ PHÁP Bùi Bích Thủy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Hiền Rất hài lòng
3192
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
ĐỨC TEST HỒ SƠ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL Triệu Việt Phương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Phượng Rất hài lòng
162
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Phượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Cán bộ thu phí Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ XÂY DỰNG Phùng Thị Tú Rất hài lòng
486
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Đinh Quốc Vị Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
CÔNG AN TỈNH Hoài Thu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Lan Ngọc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Lan Ngọc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Hoài Thu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Mai Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mai Anh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Một cửa CA tỉnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Minh Tuyền Rất hài lòng
25
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Viết Thắng Rất hài lòng
464
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Nguyễn Vân Quỳnh Rất hài lòng
157
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Vân Quỳnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Tuấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Trung Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tạ Ngọc Thắng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI Hoàng Thị Thanh Thủy Rất hài lòng
2788
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Kim Phượng Rất hài lòng
4285
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
CỤC THUẾ TỈNH Hà Thị Lành Rất hài lòng
450
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Bích Hoài Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Mai Anh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SỞ Y TẾ Nguyễn Thị Thúy Hồng Rất hài lòng
633
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Thanh Huyền Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Minh Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI 0 Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
2. Nguyễn Bích Điệp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
4. Trương Thị Thương Huyền Rất hài lòng
71
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bùi Kim Huyền Rất hài lòng
67
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bùi Ngọc Tuấn Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bùi Thị Thúy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chu Thị Thu Quyên Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch Tạ Ngọc Hoa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Phường Hợp Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Phường Yên Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Phường Đồng Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Xã Minh Bảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Xã Tuy Lộc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Xã Tân Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Xã Âu Lâu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cù Tiến Dũng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Dương Thị Mai Ngọc Rất hài lòng
28
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Dương Trung Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giản Thị Lam Rất hài lòng
304
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thanh Thủy Rất hài lòng
19
Hài lòng
29
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thu Hà Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Xuân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đình Báu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Kim Oanh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Thu Vân Rất hài lòng
802
Hài lòng
111
Không hài lòng
0
Hà Thị Thơ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hán Thị Kim Oanh Rất hài lòng
16
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Biên Giới Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Thị Hà Rất hài lòng
38
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Thị Hồng Duyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Thị Tuyết Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Thị Tuyết Rất hài lòng
10
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Xuân Quỳnh - PCT UBND Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mã Thị Kim Liên Rất hài lòng
21
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nghiêm Thị Thu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nghiêm Thị Thu Rất hài lòng
40
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Kiều Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tiến Dũng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hữu Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hữu Bình Rất hài lòng
59
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hữu Nhất Rất hài lòng
257
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Khắc Hiếu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Mạnh Hưng Rất hài lòng
126
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Phương Nam Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thùy Chinh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Huyền Trang Rất hài lòng
441
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Minh Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Thắm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Lan Anh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Quỳnh Dung Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thanh Bình Rất hài lòng
68
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thanh Hương Rất hài lòng
15
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thu Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thu Nga Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thế Anh Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Chúc Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Thịnh Rất hài lòng
153
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đình Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đình Hiếu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
NguyễnThanh Lâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Mạnh Hùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Quốc Mạnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Thị Hoa Rất hài lòng
28
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Phường Nguyễn Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Minh Bảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Tuy Lộc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Tân Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Âu Lâu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Phường Hợp Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Phường Nguyễn Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Phường Yên Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Minh Bảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tuy Lộc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tân Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Âu Lâu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó chủ tịch Lê Khánh Ngọc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Thị Hường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Thị Thanh Vân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Vũ Diệu Linh Rất hài lòng
74
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Phạm Duy Tường Rất hài lòng
147
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Kiên Quyết Rất hài lòng
20
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Ngọc Trang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Chính Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Hồng Thủy Rất hài lòng
37
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Hồng Thủy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Tuyết - PCT UBND Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Minh Tân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Nguyễn Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Năm Cường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Yên Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Yên Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Đồng Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Minh Bảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tuy Lộc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tân Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Hùng Cường Rất hài lòng
32
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Ngọc Lâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Hoa Rất hài lòng
15
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Hồng Yến Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Lan Rất hài lòng
134
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thu Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thu Trang Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trịnh Thị Khánh Huyền Rất hài lòng
25
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trịnh Trung Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tô Thị Lan Anh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Hiệp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Hồng Cường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Hồng Cường Rất hài lòng
458
Hài lòng
13
Không hài lòng
0
Vũ Hồng Thúy Rất hài lòng
549
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Hồng Thúy (TK Công chức) Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thanh Lan Rất hài lòng
49
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Hiệp Rất hài lòng
771
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Vũ Thị Yến Rất hài lòng
580
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vương Văn Mạnh Rất hài lòng
69
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
dfhdfg Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
lương xuân quyết Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Quang Vinh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đoàn Thị Hồng Nhung Rất hài lòng
67
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Anh Tuấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Văn Hạnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Khánh Toàn Rất hài lòng
651
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Hường Rất hài lòng
434
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Hồng Thắm Rất hài lòng
455
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Đức test thủ tục Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ Bùi Thị Nguyệt Rất hài lòng
720
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chu Đức Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Sơn A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Phù Nham Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Thạch Lương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Phường Cầu Thia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Phường Pú Trạng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Phường Trung Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Phường Tân An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Xã Nghĩa An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND Xã Nghĩa Lợi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Công chức Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Phương Loan Rất hài lòng
96
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Ngọc Lâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Ngọc Lâm Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thủy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Trung Dũng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Chân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Duân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Duân Rất hài lòng
72
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Hòa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Hải Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Nghĩa Rất hài lòng
1138
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Nguyễn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Nguyễn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Quang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Quang Rất hài lòng
11
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Vĩnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Vĩnh Rất hài lòng
553
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Xuân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Xuân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đức Hoan Rất hài lòng
1516
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Quỳnh Rất hài lòng
40
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Thùy Rất hài lòng
940
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Văn Pọm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Văn Đoàn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Xuân Liên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Ngọc Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Anh Tuấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thị Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thị Hồng Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thị Trang Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Văn Thiện Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Văn Thiện Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lưu Minh Anh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lưu Thị Thành Rất hài lòng
14
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lưu Thị Tuyết Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lường Thị Thủy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lường Thị Thủy Rất hài lòng
173
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lường Văn Hùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lường Văn Quê Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lường Xuân Thanh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
NGUYỄN THỊ YẾN - CHUYÊN VIÊN Rất hài lòng
8
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nghiêm Thúy Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nghiêm Văn Hải Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nghiêm Văn Hải Rất hài lòng
520
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nghiêm Xuân Việt Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Anh Tú Rất hài lòng
128
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Diệp Tùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Diệp Tùng Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hữu Hải Rất hài lòng
0
Hài lòng
4
Không hài lòng
0
Nguyễn Mạnh Hùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thế Cường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thế Cường Rất hài lòng
444
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hải Yến Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Thủy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Thủy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Thủy Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Yến Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tuấn Tùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tuấn Tùng Rất hài lòng
20
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Nhưỡng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Quang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Quang Rất hài lòng
8
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đăng Khoa Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Phường Pú Trạng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Phường Trung Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Nghĩa An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Nghĩa Lợi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Nghĩa Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Sơn A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Thanh Lương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Thạch Lương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Phường Cầu Thia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Phường Pú Trạng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Phường Trung Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Nghĩa An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Nghĩa Lợi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Nghĩa Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Phù Nham Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 3 UBND Xã Sơn A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 3 UBND xã Phù Nham Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Minh Đức Rất hài lòng
10
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Hạnh Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Nghĩa An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Nghĩa Lợi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Nghĩa Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Pú Trạng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Trung Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Phường Tân An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Phù Nham Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Phúc Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Sơn A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Thạch Lương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sa Kim Thảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sa Kim Thảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sa Thị Duyến Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sa Thị Duyến Rất hài lòng
16
Hài lòng
346
Không hài lòng
0
Sa Vân Trường Rất hài lòng
272
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Quốc Dương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thu Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Dung Rất hài lòng
82
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Kim Liên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Kim Liên Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thanh Bình Rất hài lòng
131
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thu Hương Rất hài lòng
14
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Thanh Mai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Thanh Mai Rất hài lòng
0
Hài lòng
5
Không hài lòng
0
Vũ Đức Toàn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
ĐINH HẢI KHÁNH Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Thái Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Thị Thúy Điệp Rất hài lòng
104
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Văn Thuyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Văn Toán Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Hải Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Thị Thường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Thị Thường Rất hài lòng
756
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Đào Tố Quỳnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Thanh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đội quản lý nợ và cưỡng chế thuế Thị xã Nghĩa Lộ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND HUYỆN LỤC YÊN Bàn Văn Chính Rất hài lòng
316
Hài lòng
19
Không hài lòng
0
Bàn Văn Vui Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chu Văn Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chảo Lỉu Phin Rất hài lòng
7
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND TT Yên Thế Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã An Lạc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã An Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Khai Trung Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Khánh Hòa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Khánh Thiện Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Lâm Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Minh Chuẩn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Minh Tiến Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Tân Lập Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Tân Phượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Tô Mậu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Vĩnh Lạc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Yên Thắng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Động Quan Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
DƯƠNG VIỆT TÙNG Rất hài lòng
31
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Dương Thị Nguyệt Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Dương Thị Nguyệt Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Anh Sỹ Rất hài lòng
489
Hài lòng
7
Không hài lòng
0
Hoàng Anh Sỹ Rất hài lòng
1459
Hài lòng
77
Không hài lòng
0
Hoàng Khí Phách Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Nguyên Tố Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Quốc Tỉnh Rất hài lòng
30
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Quốc Việt Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Sơn Trường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thanh Tuân Rất hài lòng
54
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Biển Rất hài lòng
346
Hài lòng
26
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Nghìn Rất hài lòng
8
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Nhu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thu Hằng Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thường Rất hài lòng
201
Hài lòng
15
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thảo Rất hài lòng
678
Hài lòng
52
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Tình PCT UBND Xã Mai Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Tinh Dẹp Rất hài lòng
22
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Hoàng Trung Hiếu Rất hài lòng
46
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Việt Văn Rất hài lòng
341
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Chuyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Chuân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Chữ Rất hài lòng
130
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Cói Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Giáp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Hà Rất hài lòng
12
Hài lòng
247
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Hùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Lãi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Tình Rất hài lòng
11
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Vui Rất hài lòng
34
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Xuân Triệu Rất hài lòng
192
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đức Thuận Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thái Bảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
La Văn Cước Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lã Văn Quảng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Công Luận Rất hài lòng
48
Hài lòng
22
Không hài lòng
0
Lê Quang Huy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lô Văn Hùng Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lô Văn Hùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Thị Bích Thủy Rất hài lòng
36
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Thị Luận Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Thị Lã Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Đạt Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Hồng Ngoan Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Thị Thúy Nga Rất hài lòng
10
Hài lòng
7
Không hài lòng
0
Lương Văn Thảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Đình Hưởng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lường Văn Hội Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lộc Văn Danh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lộc Văn Sớm Rất hài lòng
4
Hài lòng
6
Không hài lòng
0
Mai Thế Bàng Rất hài lòng
9
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Một cửa LĐTBXH Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Cao Cảnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Chí Dũng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Chí Sâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
12
Không hài lòng
0
Nguyễn Hữu Đồng Rất hài lòng
37
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Khắc Viêng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Nguyên Đúng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thành Vinh Rất hài lòng
181
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Luyện Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Lệ Hằng Rất hài lòng
6
Hài lòng
18
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Nhài Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thu Rất hài lòng
312
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thủy Rất hài lòng
498
Hài lòng
15
Không hài lòng
0
Nguyễn Tiến San Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tuyên Huấn Rất hài lòng
32
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tuyên Huấn Rất hài lòng
14
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Nghiệp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Toán Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Đoàn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đức Chính Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Thanh Bưởi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Thị Luyến Rất hài lòng
8
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Văn Chới Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Văn Hòa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Văn Quyết Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Đình Đoạn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phan Thuỳ Dung Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phan Thị Hồng Hạnh Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã An Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Khai Trung Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Khánh Hòa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Liễu Đô Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Minh Chuẩn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Phan Thanh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Trung Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Tân Lập Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Tân Phượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Tô Mậu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Yên Thắng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND TT Yên Thế Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã An Lạc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã An Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Khai Trung Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Khánh Hòa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Khánh Thiện Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Liễu Đô Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Mai Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Minh Chuẩn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Minh Tiến Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Mường Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Phan Thanh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Trung Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tân Lĩnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tân Lập Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tân Phượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tô Mậu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Vĩnh Lạc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Yên Thắng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Động Quan Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Trúc Lâu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Xuân Thượng Rất hài lòng
172
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Xuân Tập Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phương Văn Thiệp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Minh Phong Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tân Lập Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Thị trấn Yên Thế Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã An Lạc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã An Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Khai Trung Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Khánh Hòa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Khánh Thiện Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Liễu Đô Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Lâm Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Mai Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Minh Chuẩn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Minh Tiến Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Minh Xuân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Mường Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Phan Thanh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Phúc Lợi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Trung Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Trúc Lâu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tân Lĩnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tân Phượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tô Mậu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Vĩnh Lạc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Yên Thắng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Động Quan Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sầm Văn Luyến Rất hài lòng
276
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thiều Văn Chạn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thiều Văn Nhất Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Kim Tiều Rất hài lòng
5
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Triệu Ngọc Trung Rất hài lòng
1025
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Triệu Thị Hiện Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Thị Phim Rất hài lòng
427
Hài lòng
10
Không hài lòng
0
Triệu Thị Tuyết Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Việt Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Văn Chiến Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Văn Chúng Rất hài lòng
343
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Văn Thuộc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Văn Tươi Rất hài lòng
358
Hài lòng
171
Không hài lòng
0
Triệu Đình Tàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trương An Ca Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trương Minh Hoàn Rất hài lòng
346
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Mạnh Hoàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Loan Rất hài lòng
25
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thu Hằng Rất hài lòng
8
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thuần Rất hài lòng
126
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Văn Bộ Rất hài lòng
456
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trịnh Ngọc Binh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tăng Thị Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tạ Hữu Cơ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vi Thị Chung Tính Rất hài lòng
529
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vi Thị Chung Tính Rất hài lòng
101
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vi Thị Dịch Rất hài lòng
50
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vi Văn Năm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vi Văn Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vi Xuân Trường Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Ngọc Rất hài lòng
16
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vương Ngọc Kiến Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Âu Thị Nhẫn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Âu Thị Tiềm Rất hài lòng
2
Hài lòng
322
Không hài lòng
0
Âu Văn Tình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Quang Minh Rất hài lòng
843
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đoàn Mai Thu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thụy Tiên Rất hài lòng
11
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI Bùi Thị Thức Rất hài lòng
41
Hài lòng
162
Không hài lòng
0
Chang A Di Rất hài lòng
303
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
Chá Thị Mây Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Bình Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Dê Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Giàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Giàng A Khày Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Lềnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Lềnh Công chức Văn hóa xã hội Rất hài lòng
4
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Giàng A Lồng Rất hài lòng
477
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
Giàng A Nhà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Ninh Rất hài lòng
228
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
Giàng A Sểnh Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Trông Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Trầu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Tu Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Việt Minh Đức Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hảng A Chù Rất hài lòng
234
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hảng A Hù Rất hài lòng
6
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Hảng Thị Phếnh Rất hài lòng
187
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Hờ A Giàng Rất hài lòng
561
Hài lòng
5
Không hài lòng
0
Hờ A Hứ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Sàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Vàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Khang Thị Lỳ Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lìm Thị Nhung Rất hài lòng
334
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lù Thị Máy Rất hài lòng
36
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý A Hù Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý A Hù Rất hài lòng
18
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lờ A Seng Rất hài lòng
384
Hài lòng
92
Không hài lòng
0
Mùa A Trừ Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Vinh Quang Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Thị trấn Mù Cang Chải Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Cao Phạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Chế Cu Nha Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Lao Chải Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Mồ Dề Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Nậm Khắt Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Púng Luông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Xã La Pán Tẩn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Chơ Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Cu Rất hài lòng
20
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Dì Rất hài lòng
48
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Hồ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Lằng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Nhà Rất hài lòng
254
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Phia Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Sào Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Súa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Súa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng Thị Xê - Công chức Tư pháp xã Chế Tạo Rất hài lòng
184
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sổng A Giàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sổng A Giàng - Công chức Rất hài lòng
2
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Thào A Lử Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Sang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Súa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Tủa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào Thị Phếnh Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vang A Phenh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vàng Thị Phương - Công chức Tư pháp - Hộ tịch Rất hài lòng
609
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vàng Thị Sông Rất hài lòng
20
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Văn phòng thống kế Rất hài lòng
0
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Vũ Ngọc Linh Rất hài lòng
230
Hài lòng
6
Không hài lòng
0
Vừ A Sinh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Thị Thanh Vân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND HUYỆN TRẠM TẤU Chớ A Rua Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chớ A Rua Rất hài lòng
34
Hài lòng
162
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Bản Công Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Làng Nhì (HỜ A KHAY) Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Phình Hồ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Pá Hu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Tà Xi Láng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND xã Túc Đán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ tịch UBND xã Hát Lừu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
GIÀNG A DÌ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Du Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Dê Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Sáy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Sùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Sùng Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Trang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Tống Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Tống Rất hài lòng
81
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Hùng Cường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Hùng Cường Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Kim Chung Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thu Bắc - Chủ tịch UBND Thị trấn Trạm Tấu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đình Hảo- Phó chủ tịch UBND thị trấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đình Tư Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đình Tư Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Bá Đạo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Bá Đạo Rất hài lòng
414
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Đức Phương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Đức Phương Rất hài lòng
208
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hảng A Hành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hảng A Su- Phó Chủ tịch 1 UBND xã Pá Lau Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Khua Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Khua Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Phử Rất hài lòng
0
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Hờ A Rùa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Rùa Rất hài lòng
140
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Rủa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Rủa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hờ A Sùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thị Hân Rất hài lòng
152
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thị Thảo Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thị Thảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Văn Thoan Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý A Khua Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lường Văn Chai Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mùa A Dình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mùa A Dình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mùa A Dờ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mùa A Dờ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mùa A Sử Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mùa A Tống Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mùa A Tống Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thương Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phan Thanh Hiếu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phàng A Lồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phàng A Lồng Rất hài lòng
219
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Bản Công Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Làng Nhì (Trang A Xay) Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Pá Hu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Tà Xi Láng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Túc Đán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND xã Xà Hồ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Thị trấn Trạm Tấu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Bản Công Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Hát Lừu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Làng Nhì Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Phình Hồ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Pá Hu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Pá Lau Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Tà Xi Láng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Túc Đán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Xà Hồ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch UBND xã Hát Lừu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó chủ tịch UBND xã Bản Mù(Giàng A Thái) Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Pá Hu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Bản Công Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Bản Mù Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Hát Lìu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Làng Nhì Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Phình Hồ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Pá Lau Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tà Si Láng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Túc Đán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Xà Hồ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Bình Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Dơ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Ký Rất hài lòng
99
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Chu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Chu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Giờ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Lo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Lo Rất hài lòng
18
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Lềnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Lềnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Nhà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Sênh Rất hài lòng
99
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
Thào A Tống Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Tồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Tủa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Tủa Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Tủa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thào A Tủa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Văn Trang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thanh Vân Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Kiều Trang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đồng Văn Toản Rất hài lòng
178
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND HUYỆN TRẤN YÊN Hoàng Huy võ QS Xã Lương Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Huyền Phương. TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Lương Thịnh Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
An Mạnh Cường TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Báo Đáp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
BCH Quân sự xã Minh Quán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
BÙI THỊ HÀ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bùi Thị Hoa Rất hài lòng
94
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Bùi Thị Huệ - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Báo Đáp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bùi Đức Dũng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bạch Như Ngân; Quân sự xã Nga Quán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
DƯƠNG ĐÌNH VỸ Rất hài lòng
558
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Hoàng Hữu Khiếu Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Tuyết Nhung TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Quy Mông Rất hài lòng
1
Hài lòng
19
Không hài lòng
0
Hoàng Xuân Chung Rất hài lòng
296
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Kim Tuấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thu Hoài Rất hài lòng
398
Hài lòng
30
Không hài lòng
0
Hà Thị Dính: Văn phòng - Thống kê Xã Kiên Thành Rất hài lòng
4
Hài lòng
12
Không hài lòng
0
Hà Thị Quyên Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Sim Rất hài lòng
21
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Thanh Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Tròn Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Văn Sở Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lao động TBXH Xã Hưng Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
16
Không hài lòng
0
Lê Thế Nam - QS Xã Báo Đáp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Thị Thùy Nhung;TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Nga Quán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lộc Thị Thanh Tuyền - Văn hóa xã hội Xã Kiên Thành Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Một cửa LĐTBXH Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Một cửa LĐTBXH Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Một cửa tư pháp hộ tịch xã Báo Đáp Rất hài lòng
82
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
NGUYỄN THỊ ĐỊNH Rất hài lòng
41
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
NGUYỄN ĐÌNH QUANGTN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Hòa Cuông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Ngọc Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Anh Dũng - tư pháp-hộ tịch Xã Minh Quân Rất hài lòng
156
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Nguyễn Minh Thành, công chức Văn phòng Thống kê Rất hài lòng
17
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Ngọc Ánh Rất hài lòng
25
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Quang Trưởng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Quốc Ân Rất hài lòng
39
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thanh Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thế Học Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hải Yến Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Hiên Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lao động TBXH Xã Y Can Rất hài lòng
27
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hồng Nhung Rất hài lòng
8
Hài lòng
7
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Mai Thu - Tư pháp-hộ tịch Xã Minh Quán Rất hài lòng
205
Hài lòng
10
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Ngọc Lan Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Nhẫn Rất hài lòng
47
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thu Trà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Trung Kiên;TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Nga Quán Rất hài lòng
171
Hài lòng
9
Không hài lòng
0
Nguyễn Trung Lập; Văn phòng - Thống kê Xã Minh Quán Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Trọng Hải Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Biền Rất hài lòng
4
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Hùng Rất hài lòng
199
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Hợi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Tuân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Xuân Tiệp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đức Chính;TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Nga Quán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Văn Thu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ninh Thị Liên Rất hài lòng
743
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Phan Xuân Mai - Văn phòng thống kê xã Minh Quân Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Xuân Phong Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Hải Nam;TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Nga Quán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Minh Đức Rất hài lòng
519
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thanh Sơn - Công chức Tư pháp - Hộ tịch Rất hài lòng
865
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Phạm Thị Thu Hằng Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Việt Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Thị trấn Cổ Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Y Can Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Bảo Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Cường thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Hưng Khánh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Hưng Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Hồng Ca Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Minh Quân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Quy Mông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tân Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Đào Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Cường Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Báo Đáp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Bảo Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Hưng Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Minh Quán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Minh Quân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Minh Quân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Quy Mông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Đào Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Hồng Ca Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Y Can Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Quy Mông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Việt Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Đào Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Thị Trấn Cổ Phúc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Hồng Ca Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Y Can Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Minh Quán Rất hài lòng
5
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Việt Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Đào Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Quy Mông Rất hài lòng
301
Hài lòng
50
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Hưng Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Đào Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Y Can Rất hài lòng
43
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TRẦN QUANG THỨCTN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Hòa Cuông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Thị Chúc Rất hài lòng
16
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Quang Hiếu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trương Văn Cương Rất hài lòng
13
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Ngọc Ga, QS Xã Kiên Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thanh Tuấn - Văn phòng - Thống kê Xã Bảo Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Hoan - Địa chính NNXD&MT Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Huệ Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thùy Linh Rất hài lòng
181
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Trung Dũng Rất hài lòng
10
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trịnh Ngọc Lan Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Văn Thị Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
VŨ THỊ THANH MAI Rất hài lòng
19
Hài lòng
37
Không hài lòng
0
Vũ Hà Sơn - Địa chính xây dựng Xã Minh Quán Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ THị Lệ Quyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Huyền Nhung;TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Nga Quán Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Phương Rất hài lòng
428
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
Đinh Hoàng Nam Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Thị Như Lệ Rất hài lòng
380
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Đinh Trọng Hưng Rất hài lòng
174
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
ĐÀO QUANG HUY Rất hài lòng
197
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
ĐÀO ĐỨC HOÀNG tư pháp-hộ tịch Xã Bảo Hưng Rất hài lòng
233
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Ánh Lệ Rất hài lòng
33
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Văn Lại Rất hài lòng
198
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Phương Nam Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Mai-TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Hồng Ca Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Trung Hiếu lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Đào Thịnh Rất hài lòng
172
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Đỗ Đình Quý Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND HUYỆN VĂN CHẤN Bàn Thị Quen Rất hài lòng
4
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Bùi Văn Cường Rất hài lòng
526
Hài lòng
6
Không hài lòng
0
Cao Trung Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cao Đắc Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cầm Ngọc Hương Rất hài lòng
273
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giang A Ky Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giang Trịnh Tuân Rất hài lòng
36
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Chinh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Chú Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Giàng A Lử Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Hồng Thúy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Hữu Tiệp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Kim Sơn Rất hài lòng
2
Hài lòng
12
Không hài lòng
0
Hoàng Minh Hiếu Rất hài lòng
42
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thúy Nhưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Chính Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Phượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Phượng Rất hài lòng
7
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Quyên Rất hài lòng
68
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thu Hiền Rất hài lòng
177
Hài lòng
85
Không hài lòng
0
Hoàng Trọng Huân Rất hài lòng
427
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Thể Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Thịnh Rất hài lòng
25
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Tá Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Tới Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Xuân Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Kiên Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Sơn Đông Rất hài lòng
335
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Len Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Thu Mai Rất hài lòng
42
Hài lòng
4
Không hài lòng
0
Hà Thị Thúy Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Tiến Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Tuấn Vũ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Vũ Hoàn Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Xuân Tình Rất hài lòng
0
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Hà Đình Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Đình Lập Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Đức Việt Rất hài lòng
218
Hài lòng
130
Không hài lòng
0
Lê Thị Lý Rất hài lòng
2
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Lò Cao Cường Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thạc Khuê Rất hài lòng
302
Hài lòng
213
Không hài lòng
0
Lò Thị Luân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Tiến Bun Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Văn Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Văn Toàn Rất hài lòng
168
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Kim Viên Rất hài lòng
13
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Hồng Nhị Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Tòn Khách Rất hài lòng
95
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Văn Thanh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lộc Thị Thoa Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lờ A Dê Rất hài lòng
163
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
Nguyễn Kim Trọng Rất hài lòng
58
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Lương Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Lương Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hoàng Yến Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hà Rất hài lòng
4
Hài lòng
21
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thùy Rất hài lòng
50
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Yến Rất hài lòng
20
Hài lòng
12
Không hài lòng
0
Nguyễn Xuân Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Văn Bình Rất hài lòng
5
Hài lòng
195
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Sơn A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Hạnh Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Phúc Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND xã Thanh Lương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Mai Rất hài lòng
11
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Thanh Tình Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Văn Nam Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Văn Quang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Cát Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Minh An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Nậm Mười Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Suối Giàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Sùng Đô Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã An Lương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Bình Thuận Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Chấn Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Nghĩa Tâm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Nậm Búng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Nậm Lành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Sơn Lương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Sơn Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Thượng Bằng La Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Thị trấn Nông trường Trần Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tân Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tú Lệ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS xã Đại Lịch Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS xã Đồng Khê Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sa Quang Tuấn Rất hài lòng
254
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sùng A Câu Rất hài lòng
33
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Thị Hiền Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Ngọc Dương Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Sỹ Bắc Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Nghĩa Rất hài lòng
8
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Trần Thị Ninh Rất hài lòng
454
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thu Hạnh Rất hài lòng
1606
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Tuấn Vũ Rất hài lòng
14
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Văn Quyến Rất hài lòng
767
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tống Mạnh Hùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vàng A Củ Rất hài lòng
53
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Vàng A Lồng Rất hài lòng
143
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Đinh Văn Thiết Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Còi Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Tâm Rất hài lòng
194
Hài lòng
4
Không hài lòng
0
Đặng Thị Tâm Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Tòn Náy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Tòn Sính Rất hài lòng
117
Hài lòng
7
Không hài lòng
0
Đặng Văn Vụ Rất hài lòng
182
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Mạnh Hùng Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Văn Dân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND HUYỆN VĂN YÊN Hoàng Xuân Bách - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Phong Dụ Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lao động TBXH Xã Yên Phú Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đình Trinh Rất hài lòng
168
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bàn Kim Kiều - QS Xã Viễn Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bàn Tòn Nhất - TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bùi Xuân Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã An Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Châu Quế Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Lâm Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Viễn Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chủ Tịch UBND Xã Yên Thái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cũ Thị Lý - TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Yên Thái Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cầm Văn Chiêm Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Doãn Thị Hồng Ánh Rất hài lòng
3
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Hoàng Anh Quang - Văn phòng Thống Kê Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Kim Chung - Chủ Tịch UBND Xã Đại Phác Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Minh Chiến - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Ngòi A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Mạnh Hùng - Chủ Tịch UBND Xã Đông An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thanh Long - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Đại Phác Rất hài lòng
126
Hài lòng
903
Không hài lòng
0
Hoàng Thế Biên - QS Xã Nà hẩu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thế Biên - QS Xã Ngòi A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thế Tài - QS Xã Đại Phác Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Liêm Rất hài lòng
103
Hài lòng
442
Không hài lòng
0
Hoàng Văn An - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
148
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Hải -Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Đại Phác Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Tâm - lĩnh vực Lao động TBXH Xã Ngòi A Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Tăng - QS Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Tĩnh - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Đại Phác Rất hài lòng
96
Hài lòng
71
Không hài lòng
0
Hoàng Đức Hội Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Minh Phượng - Chủ Tịch UBND Xã Yên Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Hiển Rất hài lòng
77
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Kiều Ngọc Cường - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Yên Thái Rất hài lòng
1
Hài lòng
275
Không hài lòng
0
Lê Hoàn - Chủ Tịch UBND Xã Đại Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Huy Quang - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Đông An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Minh Lập - Chủ Tịch UBND Xã Lang Thíp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Thị Cẩm Vân Rất hài lòng
2
Hài lòng
13
Không hài lòng
0
Lê Văn Hiệp - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Phong Dụ Hạ Rất hài lòng
220
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Văn Thọ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lò Thị Nguyệt Rất hài lòng
537
Hài lòng
1883
Không hài lòng
0
Lý Trung Hiếu - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Xuân Ái Rất hài lòng
676
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Văn Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Văn Hậu, Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Viễn Sơn Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Văn Lợi - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Mỏ Vàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Văn Sơn Rất hài lòng
162
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Văn Tuấn - QS Xã Quang Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lưu thị vân anh Rất hài lòng
709
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Văn Thu - Chủ Tịch UBND Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Ánh Điền - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Đông Cuông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lục Văn Hưng - TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Yên Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mai Kim Sơn- Địa chính XD xã Yên Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mai Đình Nhu - QS Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
NGUYỄN ANH TÀI Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
NGỤY THỊ THÁI Rất hài lòng
7
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hồng Đại - Một cửa địa chính xây dựng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Khắc Chiến - QS Xã Lăng Thíp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Linh Sơn - TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Mỏ Vàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Minh Được Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Ngọc Anh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Phượng Ly Rất hài lòng
196
Hài lòng
401
Không hài lòng
0
Nguyễn Quang Tuyến - QS Xã Đông An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Quyết Chiến - TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Đông An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Quý Bách - TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Đại Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thành Nam - Chủ Tịch UBND Xã Đông Cuông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thế Cường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thế Phương - QS Xã Mỏ Vàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hướng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Lệ Hằng - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Xuân Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Minh Ngọc - TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Yên Thái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Ngọc Hà - TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Yên Hợp Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thanh - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã An Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thanh Bảo Rất hài lòng
10
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thiêm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Thu Thảo Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tiến Hồng - TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Xuân Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tiến Thân - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Yên Thái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Trung Hiếu- Công chức Văn phòng-Thống kê Xã Ngòi A Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Trường Giang - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Lăng Thíp Rất hài lòng
2676
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Nguyễn Trọng Việt - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Lăng Thíp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tòn Lớ,TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Viễn Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Bình - Chủ Tịch UBND Xã Ngòi A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Huy - QS Xã Xuân Tầm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Thức - Chủ Tịch UBND Xã Xuân Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn văn Biên - QS Xã Châu Quế Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đắc Cường Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đức Bắc Rất hài lòng
739
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Nguyễn Đức Thuận - Địa chính xây dựng Thị Trấn Mậu A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Đức Tĩnh Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Quốc Thuấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Văn Hợp - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Văn Long - Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Hồng Kim Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Văn Thùy Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phan Văn Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
4
Không hài lòng
0
Phí Bình Dương - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã An Bình Rất hài lòng
370
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã An Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã An Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Châu Quế Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Lâm Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Mậu Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Phong Dụ Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Viễn Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Xuân Tầm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Yên Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Yên Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Thị Trấn Mậu A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã An Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã An Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Châu Quế Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Lâm Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Mậu Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Mỏ Vàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Ngòi A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Nà Hẩu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Phong Dụ Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Quang Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tân Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Viễn Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Xuân Tầm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Xuân Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Yên Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Yên Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Yên Thái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Đông An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Đông Cuông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Đại Phác Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Đại Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 3 UBND Xã Lâm Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Văn Đức Rất hài lòng
70
Hài lòng
67
Không hài lòng
0
Phạm Quang Thiều Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thanh Châu Giang- lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Ngòi A Rất hài lòng
1102
Hài lòng
16
Không hài lòng
0
Phạm Thị Kim Anh - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Mậu Đông Rất hài lòng
699
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Thìn Rất hài lòng
7
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Phạm Trần Xuân - Chủ Tịch UBND Xã Mậu Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Văn Cảnh Tư pháp-Hộ tịch Rất hài lòng
2559
Hài lòng
523
Không hài lòng
0
Phạm Văn Hiển - QS Xã Yên Thái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Văn Lâm - QS Xã Mậu Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Tân Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Yên Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Phong Dụ Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Xuân Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Yên Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Đại Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sa Thị Nhị Rất hài lòng
461
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
SÙNG A SÀ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TA THI NHUNG Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Châu Quế Thượng Rất hài lòng
7
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã An Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã An Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Châu Quế Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Mậu Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Ngòi A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Phong Dụ Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Quang Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Tân Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Xuân Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Yên Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Yên Phú Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Đông Cuông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Đại Phác Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Đại Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã An Bình Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Yên Thái Rất hài lòng
1
Hài lòng
3
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Đông An Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Lăng Thíp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Yên Thái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Đại Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Tân Hợp Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Viễn Sơn Rất hài lòng
3
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Châu Quế Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Xuân Tầm Rất hài lòng
11
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Xuân Tầm Rất hài lòng
463
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Tân Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Mỏ Vàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Mậu Đông Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Lâm Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Châu Quế Thượng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TRẦN TRỌNG HIẾU - Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Lăng Thíp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Quý Đức - Chủ Tịch UBND Xã Quang Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Quốc Toản - Chủ Tịch UBND Xã Tân Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Tòn Sỹ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Tòn Ton Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Văn Hùng - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Quang Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Đình Khôi - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Tân Hợp Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trương Thị Lưu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Công Bằng - QS Xã An Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Hoàng Bách - QS Xã Lâm Giang Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Long Giang - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Xuân Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Quốc Huy-TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Tân Hợp Rất hài lòng
3383
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Khánh Vân - TN&TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Mậu Đông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Lý - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Đông Cuông Rất hài lòng
1
Hài lòng
10
Không hài lòng
0
Trần Thị Xuyên - TN&TKQ lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Đông An Rất hài lòng
117
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Trần Trọng Hùng - N&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Phong Dụ Thượng Rất hài lòng
15
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Tuấn Anh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Xuân Phùng - Phó Chủ tịch 1 UBND Thị Trấn Mậu A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Đức Thịnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Tầm Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trịnh Thị Hương Giang Rất hài lòng
287
Hài lòng
2023
Không hài lòng
0
Tạ Thị Nhung - TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Nà Hẩu Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Huy Hoàng - QS Xã Đông Cuông Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Huyền Trang - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Đông Cuông Rất hài lòng
153
Hài lòng
5425
Không hài lòng
0
Vũ Mạnh Hùng Rất hài lòng
1358
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thành Luân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Thu Hằng Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Xuân Bá Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
nguyễn Quốc Huy - TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Phong Dụ Hạ Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
ĐINH XUÂN NAM Rất hài lòng
94
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Đinh Mạnh Cường - Chủ Tịch UBND Thị Trấn Mậu A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đoàn Ngọc Chiến - QS Thị Trấn Mậu A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Văn Duy Tư pháp - Hộ tịch Rất hài lòng
189
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Hương Huế - TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Yên Phú Rất hài lòng
1452
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Nguyên Tiến - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Đại Sơn Rất hài lòng
467
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Quốc Chính Tư pháp-Hộ tịch Xã Đông An Rất hài lòng
514
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Quốc Hoàn - Văn Phòng - Thống Kê Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Hương - TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Đại Sơn Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Tòn Lây - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Mỏ Vàng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Tòn Sính - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Đại Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Thanh Vân - lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Ngòi A Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Thu Hường - TN&TKQ lĩnh vực Lao động TBXH Xã Xuân Ái Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Thúy Hằng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Trung Kiên - TN&TKQ lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Yên Hợp Rất hài lòng
337
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Văn Toản - QS Xã An Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
UBND HUYỆN YÊN BÌNH Hoàng Thị Thu - Tư pháp-Hộ tịch Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
1292
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mai Văn Giang - Lao động TBXH Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Cảm Ân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tướng Minh Khương - Tư pháp-Hộ tịch Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
6316
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bàn Văn Sơn - Văn phòng Thống kê xã Yên Thành Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bàn Xuân Quyết - Tư pháp Hộ tịch xã Yên Thành Rất hài lòng
434
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Bùi Xuân Qúy - Chủ Tịch UBND Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chu Quốc Phòng - Văn hóa xã hội Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Chu Thanh Tuyền - Lao động TBXH Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
1
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Cong - Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Đại Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cán bộ địa chính - kinh tế thị trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Công chức LDTBXH Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Công chức Tư pháp & Hộ tịch Xã Bảo Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Công chức Tư pháp & Hộ tịch Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Công chức Văn hóa xã hội Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Công chức Văn phòng - Thống kê Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Công chức Địa chính & Xây dựng Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Cù Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch 2 UBND Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Dương Minh Huệ - Phó Chủ tịch 1 UBND Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Dương Tiến Lương - Địa chính xây dựng Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
7
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Anh Tuấn - Lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Xuân Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Hợp - Chủ Tịch UBND Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Hữu Hạnh - Văn hóa xã hội Xã Yên Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND Xã Cảm Ân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Minh Hướng - Văn phòng - Thống kê Xã Đại Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Quang Tứ - Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Xuân Long Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Quốc Hương- Công chức Văn phòng - Thống kê Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thu Vẹn - Văn phòng - Thống kê Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thưởng - Địa chính xây dựng Xã Xuân Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thế Hiển - QS Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Dự - Tư pháp-hộ tịch Xã Mông Sơn Rất hài lòng
175
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Thị Thu Phương - Tư pháp Hộ tịch Xã Đại Minh Rất hài lòng
527
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Trung Hiếu Rất hài lòng
948
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Huấn - Địa chính xây dựng Xã Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Kiều - QS Xã Xuân Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Thái QS Xã Xuân Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Văn Vững - Lĩnh vực tư pháp-hộ tịch Xã Xuân Long Rất hài lòng
1362
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đăng Chiến - QS Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hoàng Đức Thuyên - Văn phòng - Thống kê Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Minh Lương - Lao động TBXH Xã Phúc An Rất hài lòng
3
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Quang Hưng - Văn hóa xã hội Xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Quang Ngọc - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Vũ Linh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Quốc Hưng - Lao động TBXH Xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
7
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Lan - Lĩnh vực Lao động TBXH Xã Xuân Long Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Thị Tám - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Văn Lĩnh - Chủ Tịch UBND Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Văn Quyền - Lao động TBXH xã Cảm Ân Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hà Văn Thi - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hầu Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND Xã Tân Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hứa Kim Huấn - Văn hóa xã hội Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hứa Thành Tuân - Lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Ngọc Chấn Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Hứa Xuân Thùy - Văn phòng - Thống kê Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Kiều Xuân Tới - Phó Chủ tịch UBND Xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
La Xuân Tiếp - Địa chính, Xây dựng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lâm Thị Hồng - Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lân Hoàng Huy - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lã Ngọc Duy - Văn hóa Xã hội xã Cảm Ân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lã Tuấn Huy - Lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Huyền Minh - Văn hóa xã hội Xã Đại Đồng Rất hài lòng
26
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Hồng Quân - Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Thị Kim Dung - Lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Trí Hùng - Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Bảo Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lê Văn Lĩnh - Văn hóa xã hội Xã Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Minh Tiến - QS Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Mạnh Linh - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Ngọc Chấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Ngọc Hào - Địa chính xây dựng Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Thanh Sơn - Quân sự xã Yên Thành Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Thị Minh Mến - Tư pháp-hộ tịch Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
3680
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Trung Hà - Tư pháp-hộ tịch Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
166
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lý Xuân Đô - Lao động TBXH Xã Bảo Aí Rất hài lòng
18
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lĩnh vực Văn hóa xã hội Xã Xuân Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lưu Anh Tuấn - Văn hóa xã hội Xã Đại Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lưu Mai Hương - Lao động TBXH Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
30
Hài lòng
18
Không hài lòng
0
Lưu Đức Vượng - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Anh Tuấn - pháp-hộ tịch Xã Yên Bình Rất hài lòng
279
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Bá Tuân - Địa chính xây dựng Xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Công Vũ - Địa chính xây dựng Xã Bảo Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Thị Thu Thủy - Công chức Tư pháp - Hộ tịch Rất hài lòng
1989
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Xuân Trường - Chủ Tịch UBND Xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Đoàn Kết - Văn hóa xã hội Xã Tân Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lương Đức Tuy - Địa chính xây dựng Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Lạc Thị Bình - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Tân Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ma Văn Vinh - Tư pháp-hộ tịch Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
109
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Mai Văn Nghiêm - Văn hóa, Xã hội Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch 1 UBND Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Xuân Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Bá Thiện - Lao động TBXH Xã Yên Bình Rất hài lòng
11
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Chí Công Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Chí Nam - Lao động TBXH Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Chí Nam - Lao động TBXH Xã Đại Minh Rất hài lòng
12
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Công Hà - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hương Thảo - Lao động TBXH Xã Đại Đồng Rất hài lòng
7
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Hữu Tiến - Địa chính xây dựng Xã Đại Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Đại Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Minh Phượng - Văn hóa xã hội Xã Mông Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Minh Qúy - Phó CT.UBND xã Hán Đà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Minh Tiến - Chủ Tịch UBND Xã Bảo Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Như Nghĩa - Địa chính xây dựng Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Sơn Thạch - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Mông Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thanh Tân - Tư pháp hộ tịch xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
1092
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thanh Tùng - QS Xã Đại Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thành Trung - QS Xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Hải - Văn phòng - Thống kê Xã Bảo Ái Rất hài lòng
62
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Văn phòng - Thống kê Xã Vũ Linh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Nhung - Lao động TBXH Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
8
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Nhâm - Một cửa VHXH Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Phương Liên - Lao động TBXH Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Tốt - Văn hóa xã hội Xã Vũ Linh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Yến - Văn hóa xã hội Xã Xuân Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Thị Yến - Văn phòng - Thống kê Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Trọng Sơn - QS Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Trọng Tài - Tư pháp-hộ tịch Xã Bảo Ái Rất hài lòng
1600
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Tuấn Nam - Địa chính xây dựng Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Chiến - Chủ Tịch UBND Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Huân - QS Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Quyết - Tư pháp-hộ tịch Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
205
Hài lòng
5
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Quyền - Lao động TBXH Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Thành - Văn hóa xã hội Xã Bảo Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Thương - Chủ tịch xã Xuân Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Toản - Phó Chủ tịch UBND Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Tứ - Văn hóa xã hội Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Yên - Chủ tịch UBND xã Yên Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Văn Định - Địa chính Xây dựng Xã Đại Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Xuân Hải - Lao động TBXH xã Mông Sơn Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nguyễn Xuân Đàm - Địa chính xây dựng Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
1
Không hài lòng
0
Nguyễn Đức Hạnh - Chủ Tịch UBND Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Ngô Tiến Toàn - QS Xã Đại Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Khánh Hồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Quốc Hoàn - LĐTB-XH Xã Xuân Lai Rất hài lòng
10
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Thị Hảo - Vp tk Xuân Lai Rất hài lòng
52
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Văn Huân - Chủ Tịch UBND Xã Ngọc Chấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Xuân Hải - Chi huy QS xã Bảo Aí Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Nông Xuân Kiên - Lao động - Xã hội xã Ngọc Chấn Rất hài lòng
5
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
PCT2 Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phan Ngọc Đoàn - Văn phòng - Thống kê Xã Hán Đà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phan Thị Hạnh - Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
70
Hài lòng
5
Không hài lòng
0
Phan Đức Hiếu - Chủ Tịch UBND Xã Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Pho CT Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Hán Đà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Mông Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Ngọc Chấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Vũ Linh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Xuân Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Xuân Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Yên Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phó Chủ tịch 3 UBND Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Thị Mỹ Chang - Tư pháp Hộ tịch Xã Đại Đồng Rất hài lòng
1583
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Văn Duy - Địa chính xây dựng Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Văn Linh - Lao động TBXH Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
6
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phùng Đình Huy - QS Xã Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phương Văn Hiệu - Công chức Địa chính xây dựng Xã Ngọc Chấn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thu Hiền Rất hài lòng
18
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thúy Quỳnh - Địa chính xây dựng Xã Mông Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thế Dũng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Kim Cúc - Văn phòng - Thống kê Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
24
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Lệ - Một cửa VPTK Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Sơn - Công chức Văn phòng - Thống kê Xã Tân Hương Rất hài lòng
70
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Thu Hằng - Chủ Tịch UBND Xã Đại Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Thị Thủy - Văn phòng - Thống kê Xã Thịnh Hưng Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Văn Huấn - QS Xã Mông Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Xuân Trường - Chủ tịch UBND Xã Hán Đà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Đình Nga - Địa chính xây dựng Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Phạm Đức Huy - Chủ Tịch UBND Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Thị trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
QS Xã Hán Đà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Quang - Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Đại Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Sạch Văn Mùi - Chủ Tịch UBND Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thang Quang Mơ - Chủ Tịch UBND Xã Xuân Long Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Thang Văn Diện - Tư pháp - hộ tịch Xã Ngoc Chấn Rất hài lòng
1458
Hài lòng
2
Không hài lòng
0
Tiêu Thị Thúy Cảnh - Lao động TBXH Xã Vũ Linh Rất hài lòng
11
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Bảo Ái Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Thị Nhung - Văn phòng Thống kê Xã Ngọc Chấn Rất hài lòng
2
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Triệu Văn Mạ - tư pháp-hộ tịch Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
1600
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trương Huyền Trang - Tư pháp-hộ tịch Xã Xuân Lai Rất hài lòng
384
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trương Thế Vinh - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Xuân Lai Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Cao Cường - Văn hóa xã hội Thị Trấn Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Huy Lượng - Địa chính xây dựng Thị Trấn Thác Bà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Huy Sáng - QS Xã Cảm Ân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Kim Oanh - Tư pháp-hộ tịch Xã Phúc An Rất hài lòng
459
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Ngọc Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Quang Trung - Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Tân Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Thị Thanh Dịu - Tư pháp-Hộ tịch Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
600
Hài lòng
47
Không hài lòng
0
Trần Thị Thảo - Văn phòng - Thống kê Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Tiến Thơm - Chủ tịch UBND Xã Phúc An Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Văn Bằng - Tư pháp-hộ tịch Xã Vũ Linh Rất hài lòng
594
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Văn Hiền Chủ Tịch UBND Xã Vũ Linh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Văn Hoan - Văn phòng - Thống kê Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Văn Tùng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Văn Tự - Chủ Tịch UBND Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trần Đình Cương - TKQ lĩnh vực Địa chính xây dựng Xã Tân Hương Rất hài lòng
1
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Trịnh Quang Huynh - QS Xã Phúc Ninh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tô Thị Kim Dung - Văn hóa xã hội Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tạ Minh Nhất - Chủ Tịch UBND Xã Tân Hương Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Tạ Quang Công - Chủ Tịch UBND Xã Đại Minh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
VH-XH Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Thị Phượng - Lao động TBXH Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Vũ Đức Đoàn - Phó Chủ tịch UBND Xã Tân Nguyên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
nguyễn Kim Chính - QS Xã Vĩnh Kiên Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đinh Thị Đồng - Văn phòng - Thống kê Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
55
Hài lòng
45
Không hài lòng
0
Đinh Xuân Sáng - QS Thị trấn Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đoàn Xuân Quang - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Đại Đồng Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đàm Văn Phương - QS Xã Mỹ Gia Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Bá Hiệp - Chủ Tịch UBND Xã Phú Thịnh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Văn Chiến - Văn hóa xã hội Xã Bạch Hà Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đào Xuân Huynh - Địa chính xây dựng Xã Cảm Ân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Kim Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Miên - Phó Chủ tịch 2 UBND Xã Cảm Nhân Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Thị Tịnh - Lao động TBXH Xã Tân Hương Rất hài lòng
9
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Văn Hành - Lao động TBXH xã Yên Thành Rất hài lòng
4
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Văn Mùi - QS Xã Vũ Linh Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đặng Đông Đoàn - Địa chính Xây dựng xã Yên Thành Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Anh Đình - Tư pháp, Hộ tịch Xã Bạch Hà Rất hài lòng
893
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Ngọc Minh - Phó Chủ tịch 1 UBND Xã Yên Bình Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Thị Thu Hà Rất hài lòng
403
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
Đỗ Xuân Thịnh - Chủ Tịch UBND Xã Mông Sơn Rất hài lòng
0
Hài lòng
0
Không hài lòng
0
TỔNG SỐ Rất hài lòng
139080
Hài lòng
15114
Không hài lòng
0

Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI 14 0 4 7035 11833 11833 0 0 100 % 0 %
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 34 0 0 49 42 42 0 0 100 % 0 %
CÔNG AN TỈNH 7 23 9 722 866 866 0 0 100 % 0 %
CỤC THUẾ TỈNH 102 2 58 275 275 275 0 0 100 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI 3 0 11 865 874 874 0 0 100 % 0 %
SỞ CÔNG THƯƠNG 89 12 28 15451 15416 15415 1 0 100 % 0 %
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 46 10 31 501 446 445 1 0 99.8 % 0.2 %
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 98 2 29 4830 4673 4673 0 4 100 % 0 %
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 8 0 47 90 65 65 0 0 100 % 0 %
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 57 0 67 872 775 774 1 0 99.9 % 0.1 %
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH 107 0 34 4673 4382 4380 2 0 100 % 0 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 88 0 9 294 278 278 0 0 100 % 0 %
SỞ NỘI VỤ 45 26 16 3057 3454 3453 1 0 100 % 0 %
SỞ TÀI CHÍNH 3 0 24 1539 1533 1533 0 1 100 % 0 %
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT 79 2 8 45846 41826 41778 54 0 99.9 % 0.1 %
SỞ TƯ PHÁP 136 0 29 3731 3594 3590 4 0 99.9 % 0.1 %
SỞ THÔNG TIN VÀ TT 4 19 22 124 120 120 0 0 100 % 0 %
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL 99 0 25 160 157 157 0 0 100 % 0 %
SỞ XÂY DỰNG 26 1 30 472 448 448 0 0 100 % 0 %
SỞ Y TẾ 81 1 25 628 588 588 0 0 100 % 0 %
UBND HUYỆN LỤC YÊN 422 21 103 52548 52254 52250 4 1 100 % 0 %
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI 421 21 105 38667 38377 38373 4 3 100 % 0 %
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI 392 21 114 28579 28440 28437 3 5 100 % 0 %
UBND HUYỆN TRẠM TẤU 421 21 104 25663 25605 25605 0 0 100 % 0 %
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ 420 21 104 15417 15365 15352 13 2 99.9 % 0.1 %
UBND HUYỆN TRẤN YÊN 421 21 103 35928 47850 47850 0 2 100 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN CHẤN 422 21 104 54575 54467 54464 3 20 100 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN YÊN 418 20 107 92997 104329 104326 3 16 100 % 0 %
UBND HUYỆN YÊN BÌNH 417 21 106 47954 47670 47670 0 23 100 % 0 %
VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI 2 0 2 2 2 2 0 0 100 % 0 %
Tổng số 4882 286 1458 483544 506004 505916 88 77 100 % 0 %
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 7035
Đã giải quyết: 11833
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 11833
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 49
Đã giải quyết: 42
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 42
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CÔNG AN TỈNH
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 722
Đã giải quyết: 866
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 866
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CỤC THUẾ TỈNH
Mức độ 2: 102
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 275
Đã giải quyết: 275
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 275
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 865
Đã giải quyết: 874
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 874
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ CÔNG THƯƠNG
Mức độ 2: 89
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 15451
Đã giải quyết: 15416
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 15415
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 501
Đã giải quyết: 446
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 445
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 99.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.2%
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 4830
Đã giải quyết: 4673
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4673
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 90
Đã giải quyết: 65
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 65
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 67
Tiếp nhận: 872
Đã giải quyết: 775
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 774
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH
Mức độ 2: 107
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 4673
Đã giải quyết: 4382
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4380
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 294
Đã giải quyết: 278
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 278
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ NỘI VỤ
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 3057
Đã giải quyết: 3454
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3453
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ TÀI CHÍNH
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 1539
Đã giải quyết: 1533
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1533
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 45846
Đã giải quyết: 41826
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 41778
Trễ hạn: 54
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
SỞ TƯ PHÁP
Mức độ 2: 136
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 3731
Đã giải quyết: 3594
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3590
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
SỞ THÔNG TIN VÀ TT
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 124
Đã giải quyết: 120
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 120
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 160
Đã giải quyết: 157
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 157
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ XÂY DỰNG
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 472
Đã giải quyết: 448
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 448
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ Y TẾ
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 628
Đã giải quyết: 588
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 588
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN LỤC YÊN
Mức độ 2: 422
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 103
Tiếp nhận: 52548
Đã giải quyết: 52254
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 52250
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
Mức độ 2: 421
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 105
Tiếp nhận: 38667
Đã giải quyết: 38377
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 38373
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Mức độ 2: 392
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 114
Tiếp nhận: 28579
Đã giải quyết: 28440
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 28437
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN TRẠM TẤU
Mức độ 2: 421
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 25663
Đã giải quyết: 25605
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 25605
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ
Mức độ 2: 420
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 15417
Đã giải quyết: 15365
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 15352
Trễ hạn: 13
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
UBND HUYỆN TRẤN YÊN
Mức độ 2: 421
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 103
Tiếp nhận: