TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.31-230518-0010
(Nộp online)
  • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh
  • HOÀNG THỊ TUYỂN
  • - Ngày nộp: 18/05/2023 14:38:10
  • - Ngày có kết quả: 18/05/2023 15:47:38
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 18/05/2023
  • - Ngày trả kết quả: 18/05/2023 15:52:57