Tham vấn ý kiến trực tuyến

Anh/chị nghĩ sao về việc giải quyết thủ tục hành chính hiện tại của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua

Anh/chị nghĩ sao về việc giải quyết thủ tục hành chính hiện tại của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua
- 22/02/2022 11:13:39 -