Tôi có thể dùng một tài khoản để nộp nhiều hồ sơ khác nhau được không?

Trung Kiên — lúc 14:14:54 ngày 28/10/2019

Tôi có thể dùng một tài khoản để nộp nhiều hồ sơ khác nhau được không?

Trả lời

Anh/Chị có thể dùng một tài khoản của mình để nộp nhiều hồ sơ, việc dùng tài khoản sẽ giúp Anh/chị theo dõi hồ sơ tốt hơn

Quản trị hệ thống — lúc 14:15:10 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi