Việc sử dụng dịch vụ công có phải đăng ký tài khoản không?

Nguyễn Phước — lúc 14:16:02 ngày 28/10/2019

Việc sử dụng dịch vụ công có phải đăng ký tài khoản không?

Trả lời

Việc sử dụng dịch vụ công hiện tại công dân không cần đăng ký tài khoản vẫn có thể thực hiện việc tra cứu, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, công dân/doanh nghiệp nên đăng ký tạo tài khoản để tiện theo dõi, kiểm soát các hồ sơ mà mình đã giao dịch trên hệ thống Cổng Dịch vụ công

Quản trị hệ thống — lúc 14:16:18 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi