Tôi phải làm gì để tra cứu thông tin việc xử lý hồ sơ của mình?

Anh Duy — lúc 14:18:05 ngày 28/10/2019

Tôi phải làm gì để tra cứu thông tin việc xử lý hồ sơ của mình?

Trả lời

1. Trường hợp chưa có tài khoản:
Bước 1: Anh/chị truy cập vào địa chỉ: dichvucong.yenbai.gov.vn/dichvucong/tracuu
Bước 2: Nhập tên hồ sơ hoặc mã hồ sơ
Bước 3: Bấm "Tìm kiếm"
Bước 4: Bấm "Quy trình".
2. Trường hợp đã có tài khoản:
Bước 1: Anh/chị truy cập vào địa chỉ: dichvucong.yenbai.gov.vn
Bước 2: Bấm vào "Đăng nhập"
Bước 3: Điền các thông tin "Tên đăng nhập" - "Mật khẩu" và bấm "Đăng nhập"
Bước 4: Anh/chị bấm vào mã hồ sơ tương ứng tên thủ tục của mình để biết thông tin hồ sơ.

Quản trị hệ thống — lúc 14:18:22 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi