Tôi muốn gọi điện để được tư vấn về các giấy tờ hồ sơ thì liên lạc theo số điện thoại nào?

Viết Thành — lúc 14:25:35 ngày 28/10/2019

Tôi muốn gọi điện để được tư vấn về các giấy tờ hồ sơ thì liên lạc theo số điện thoại nào?

Trả lời

Anh/Chị vui lòng gọi điện vào số điện thoại 0216 3871 871, tại đây cán bộ Trung tâm sẽ nối máy đến cơ quan, đơn vị mà Anh/Chị cần tư vấn

Quản trị hệ thống — lúc 14:26:00 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi