Tôi muốn tìm kiếm thủ tục hành chính thì tôi phải vào đâu?

Đan Đạt — lúc 14:27:01 ngày 28/10/2019

Tôi muốn tìm kiếm thủ tục hành chính thì tôi phải vào đâu?

Trả lời

Bước 1: Anh/Chị truy cập vào website: dichvucong.yenbai.gov.vn
Bước 2: Bấm vào chức năng "Bộ thủ tục"
Bước 3: Bấm "Tìm kiếm nâng cao" và gõ tên thủ tục cần tìm
Bước 4: Bấm "Tìm kiếm"

Quản trị hệ thống — lúc 14:27:16 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi