Tôi phải làm thế nào để nộp hồ sơ qua mạng?

Bá Toàn — lúc 14:42:39 ngày 28/10/2019

Tôi phải làm thế nào để nộp hồ sơ qua mạng?

Trả lời

B1. Anh/chị truy cập vào website: dichvucong.yenbai.gov.vn
B2: Chọn "Nộp qua mạng ".
B3: Chọn "Cơ quan thực hiện" và tìm kiếm tên thủ tục của anh/chị và bấm "Chọn".
B4: Chọn đúng cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nhập đầy đủ thông tin và đính kèm thành phần hồ sơ.
B5: Tích "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên" và bấm "tiếp tục"
B6: Nhập mã captcha và ấn "tiếp tục".

Quản trị hệ thống — lúc 14:43:09 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi