Hiện tại, gia đình tôi ở xa Trung tâm Phục vụ hành chính công, tôi muốn nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích có được không?

Duy Thắng — lúc 14:46:47 ngày 28/10/2019

Hiện tại, gia đình tôi ở xa Trung tâm Phục vụ hành chính công, tôi muốn nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích có được không?

Trả lời

Anh/chị có thể nộp hồ sơ qua bưu điện đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đến địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái - tổ 14 - phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái (số điện thoại: 0216 3871 871)

Quản trị hệ thống — lúc 14:47:04 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi