Tôi muốn nhận kết quả tại nhà thì phải làm thế nào?

Ngọc Thảo — lúc 14:47:58 ngày 28/10/2019

Tôi muốn nhận kết quả tại nhà thì phải làm thế nào?

Trả lời

Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích (Bưu điện, Chuyển phát Viettel…), Anh/Chị có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà đối với thủ tục nộp trực tuyến hoặc những thủ tục làm trực tiếp

Quản trị hệ thống — lúc 14:48:10 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi