Khi nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 ở phần nộp lệ phí thì tôi phải làm như thế nào?

Thu Thủy — lúc 14:49:35 ngày 28/10/2019

Khi nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 ở phần nộp lệ phí thì tôi phải làm như thế nào?

Trả lời

Anh/chị thực hiện chuyển tiền đến số tài khoản:
Tên đơn vị nhận tiền: Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số tài khoản: 37110000684444
Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) tỉnh Yên Bái
Nội dung: <Tên tổ chức/cá nhân> - <số điện thoại> - <tên thủ tục hành chính>

Quản trị hệ thống — lúc 14:50:08 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi