Tôi muốn tìm các Văn bản liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thì xem ở đâu?

Thùy Trang — lúc 14:50:47 ngày 28/10/2019

Tôi muốn tìm các Văn bản liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thì xem ở đâu?

Trả lời

Bước 1: Anh/Chị truy cập địa chỉ website: dichvucong.yenbai.gov.vn
Bước 2: Bấm vào chức năng "Văn bản"
Bước 3: Tại đây Anh/Chị có thể tra cứu các văn bản, quyết định đã được ban hành

Quản trị hệ thống — lúc 14:51:03 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi