Tôi muốn đánh giá, góp ý kiến về việc xử lý, giải quyết hồ sơ của cơ quan, đơn vị thì tôi phải làm như thế nào?

Bùi Thị Huệ — lúc 14:53:16 ngày 28/10/2019

Tôi muốn đánh giá, góp ý kiến về việc xử lý, giải quyết hồ sơ của cơ quan, đơn vị thì tôi phải làm như thế nào?

Trả lời

Bước 1: Anh/Chị vui lòng truy cập vào địa chỉ website: dichvucong.yenbai.gov.vn
Bước 2: Bấm vào chức năng "Khảo sát công dân"
Bước 3: Tại đây Anh/Chị vui lòng nhập mã hồ sơ và chọn cơ quan, đơn vị mình cần đánh giá và bấm "Tiếp tục"
Bước 4: Lựa chọn các câu trả lời có sẵn hoặc đánh ý kiến vào phần Góp ý kiến và bấm "Đồng ý"

Quản trị hệ thống — lúc 14:53:31 ngày 28/10/2019

Quay lại danh sách câu hỏi