TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.21-230531-0010
  • - Về việc: Thực hiện, trợ cấp xã hội hàng tháng, Te dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo tại thôn ĐBKK
  • NGUYỄN DUY MẠNH
  • - Ngày có kết quả: 15/06/2023 16:20:32
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 16/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 16/06/2023 08:06:22