Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 56/TB-SNV 30/07/2021 Văn bản Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2021
2 1186/QĐ-UBND 08/07/2021 Văn bản Về việc đề nghị điều chỉnh giảm phí thực hiện TTHC theo thông tư 47/2021/TT-BTC
3 1306/QĐ-UBND 30/06/2021 Quyết Định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông Xem thêm >>
4 1304/QĐ-UBND 30/06/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Xem thêm >>
5 1305/QĐ-UBND 30/06/2021 Quyết Định Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được th Xem thêm >>
6 1260/QĐ-UBND 25/06/2021 Quyết Định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành , thủ tục hành chính sửa đổi bổ Xem thêm >>
7 2108/QĐ-BGDĐT 24/06/2021 Quyết Định Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Xem thêm >>
8 1130/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi , bổ sung thục tục hành chính thay thế trong lĩnh vực V Xem thêm >>
9 1131/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết Định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong Xem thêm >>
10 1132/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết Định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm Xem thêm >>
11 947/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết Định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa Xem thêm >>
12 946/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung , thủ tục hành chính bị bái bỏ trong lĩnh Xem thêm >>
13 948/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị thay thế trong các Xem thêm >>
14 915/QĐ-UBND 21/05/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực : Đầu tư Xem thêm >>
15 910/QĐ-UBND 21/05/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát t Xem thêm >>
16 904/QĐ-UBND 20/05/2021 Quyết Định Về việc thực hiện kết nối CSDL quốc gia về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
17 896/QĐ-UBND 19/05/2021 Quyết Định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộ Xem thêm >>
18 895/QĐ-UBND 19/05/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý Xem thêm >>
19 884/QĐ-UBND 19/05/2021 Quyết Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin Xem thêm >>
20 837/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết Định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc Xem thêm >>