TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Loading...

Tra cứu hồ sơ trực tuyến
    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
H63.25.24-230523-0001
  • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
  • ĐÀM THỊ THỨC
  • - Ngày có kết quả: 02/06/2023 10:53:05
    Đã trả kết quả, ngày trả kết quả: 02/06/2023
  • - Ngày trả kết quả: 02/06/2023 16:00:02